iş başvuru

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.
 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI
HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ.  (“Şirket veya Klinik”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda herhangi bir formda iletmeniz aracılığıyla açık rızanız ile topluyoruz. 

Kariyer portalları aracılığıyla paylaştığınız kişisel verilerinizi bize bu platformlar üzerinden iş başvurusu yapmanız yoluyla veya platformlar üzerinde yayınladığınız bilgileri 3. kişilerle paylaşma tercihlerinize göre bu platformlar içerisinden iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle topluyoruz. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin; ad, soyadı, iletişim verisi, eğitim verisi, iş deneyimi verisi, referans gösterilen kişi verisi, kimlik verisi, finansal veri, aile ve yakın verisi ve rızanız olması halinde video görüntüsü, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık verisi, sabıka kaydı, kimlik, ehliyet fotokopisi, fotoğraf, askerlikten muafiyet nedeninden oluşan kişisel verilerinizi;

  • İşe alım için özgeçmiş taraması yapılması,

  • Başvuran adayların görüşmeye çağrılması,

  • Başvuran adayların değerlendirilmesi,

  • Aday önerilmesi,

  • Adaylarla iletişime geçilmesi,

  • Referans kişileriyle iletişime geçilmesi, amaçlarıyla işlemekteyiz.

Mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek adına yalnızca gerekli olan kişisel verilerinizi işliyoruz.

Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel Verileriniz 3. Kişilere aktarılmamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Talebinizi alarak somut duruma göre en uygun imha yönetimini seçeceğiz, bu konuda bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu isterseniz Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz ile yildizdentagizvedis@gmail.com adresine e-posta göndererek veya Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Hatırlatmak isteriz ki, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

YILDIZDENT SAĞLIK HİZMETLERİ DİŞ MALZEMELERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ. WEB Sayfası: https://www.yildizdent.com/ 

E-Mail: yildizdentagizvedis@gmail.com 

Adres: HACITUĞRUL MH. GAZİ İLYAS CD. NO:15 EDREMİT/BALIKESİR
 

Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Yıldızdent Tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

Başvurduğum pozisyona ilişkin uygunluğumun değerlendirilmesi, Yıldızdent İnsan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, İnsan kaynakları yetkilisi tarafından alınan notlar da dahil olmak üzere Yıldızdent’e ilettiğim her türlü kişisel verimin, Yıldızdent Tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Yıldızdent Tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların Yıldızdent İnsan kaynakları departmanı tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin Yıldızdent Tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin Yıldızdent’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşılmasına, yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Yıldızdent İnsan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine,

 

Onay veriyorum Onay vermiyorumAdayın Adı-Soyadı: İmza: Tarih:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   

İŞ BAŞVURU FORMU

FOTOĞRAF    
       
       
       
       
       
       
       
BAŞVURU TARİHİ :    
BAŞVURULAN POZİSYON :    
A. KİŞİSEL BİLGİLER    
Adınız   Doğum Yeriniz      
Soyadınız   Doğum Tarihiniz      
Cinsiyetiniz      
Uyruğunuz TC. £ Diğer……………………….    
İkametgah Adresiniz      
   
Telefon Numaranız Ev: Cep:    
E-posta adresiniz @    
Askerlik Durumunuz Tamamlandı £ Terhis Tarihi      
Tecilli £ Tarih      
Muaf £ Muafiyet Nedeni      
Sürücü Belgeniz Var mı? B £ C £ D £ E £ F £ Yok £    
Medeni Durumunuz Evli £ Bekar £ Eşinizin Mesleği      
Sigara Kullanıyor musunuz? Evet £ Hayır £ Çocuk Sayısı      
B. EĞİTİM BİLGİLERİ    
  Okul Adı Bölümü Başlangıç
Tarihi
Bitiş
Tarihi
Mezuniyet
Derecesi
   
İlköğretim              
Lise              
Önlisans              
Lisans              
Y. Lisans              
Doktora              
C. YABANCI DİL BİLGİSİ    
   
DİL Okuma Yazma Konuşma    
Orta İyi Çok İyi Orta İyi Çok İyi Orta İyi Çok İyi    
1 -                      
2 -                      
3 -                      
D. BİLGİSAYAR BİLGİSİ    
   
PROGRAM Çok İyi İyi Orta Az    
Excel            
Word            
Power Point            
Diğer :    
   
                       
                       
                       
E. İŞ TECRÜBESİ (Sondan başa doğru)    
   
Firma/Kurum Adı Göreviniz Giriş/Çıkış Tarihi Ayrılma Sebebi Aldığınız Ücret
Net/Brüt
   
             
             
             
             
F. KATILDIĞINIZ KURS/SEMİNER/SERTİFİKA/ÖDÜL VE TAKDİRLER    
   
Konu Kurum Süre Tarih    
           
           
           
           
G. ÜYE OLDUĞUNUZ DERNEK VE KURULUŞLAR    
   
     
   
H. HOBİLERİNİZ    
   
     
   
I. DİĞER BİLGİLER    
   
Herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Hayır £ Evet £ Varsa Açıklayınız:    
Mahkumiyet durumunuz var mı? Hayır £ Evet £ Varsa Açıklayınız:    
Size ulaşamadığımızda haber verilecek kişinin; Adı-Soyadı Yakınlığı Telefonu    
         
J. REFERANSLAR(Çalıştığınız Yerlerde Yönetici/Sorumlu/Amir pozisyonunda olan kişiler)    
   
Adı,Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon Numarası    
           
           
           
K. ÜCRET BEKLENTİNİZ    
   
Brüt   Net      
Vardiyalı çalışır mısınız? Evet £ Hayır £    
   
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu beyan ederim.
Ad-Soyad :
Tarih :
İmza :