Ortodonti

Çocuklarda ve erişkinlerde, gerek iskeletsel, gerekse dişsel yapı bozukluklarının düzeltilmesi konusunda uzmanlık eğitimi almış diş hekimlerine "ortodontist" diyoruz.

Çocuklarda ve erişkinlerde diş dizilim (çapraşıklık, açıklık gibi) bozukluklarının düzeltilmesi

İskeletsel çene bozukluklarının düzeltilmesi

Parmak emme, kalem ısırma gibi alışkanlıkların tedavisi